រំលងទៅមាតិកា

HHO KIT HHO ម៉ាស៊ីនភ្លើងម៉ាស៊ីនភ្លើងសម្រាប់អ្នកស្វែងរកជំនួយការ

ម៉ាស៊ីនភ្លើងថ្មីអេចអេចអេចអេចអេសអាយអាយអេសអេច ២ អ៊ិច ៣ ផ្លេសេសេសេឡេបខ្លា™ភីឌីអេអឹមប៊ីរំភ្លីដោតអិនអេហ្វអេសអេហ្វភីជាមួយអ្នកប្រូសេសឺរ, បញ្ជូនតឆ្លាតវៃជាមួយនឹងការត្រួតពិនិត្យទឹក, អេក្រង់ LCD ជាមួយ ៤ អ៊ីន, រុញប្រដាប់ប្រដារ ៨ ម។ ម, ឌុយអិន។ លេងធ្វើឱ្យប្រសើរសម្រាប់ឧបករណ៍អេចអេចទាំងអស់។