រំលងទៅមាតិកា

ផ្នែកបន្ថែមដែលសមនឹង Push-N-Go សម្រាប់មួកងាយស្រួលបញ្ចូលទឹក

0,65 $

ស្វែងយល់បន្ថែមជាមួយ វីអូអូហូសៀវភៅណែនាំហ៊ីសំណួរគេសួរញឹកញាប់

ផ្នែកបន្ថែមរុញ - ណែនទៅរវាងទុយោអេចអេចនិងមួកដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការចាក់ទឹកចូលទៅក្នុង DPX និង XD HHO ដែលបំពាក់នៅទីតាំងខាងមុខ។

អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ 15 មម; 

អង្កត់ផ្ចិតខាងក្នុង 8 មម; 

ប្រវែង 38 មម;