រំលងទៅមាតិកា

តំឡើង HHO Kit HHO X-CELL របស់អ្នកទៅជាពន្លឺ DIY ជាមួយនឹងគ្រឿងបន្ថែម

58,00 $

ស្វែងយល់បន្ថែមជាមួយ វីអូអូហូសៀវភៅណែនាំហ៊ីសំណួរគេសួរញឹកញាប់

ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើង HHO X-CELL ឯកតា DIY របស់អ្នកទៅកម្រិតបន្ទាប់ជាមួយនឹង PWM AMP Booster 3A / 15A ។

បានគាំទ្រឧបករណ៍អេចអេអេចអេចអេចជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាអេចអេចអេចស៊ីអេលអេចអេសអេចស៊ីធីអិលអេសអិលអិលអិល ២.៥ វី