រំលងទៅមាតិកា

ផ្នែកបន្ថែមដែកស្ពាន់សមនឹងរុញ - ណ - ហ្គសម្រាប់ភាពងាយស្រួលក្នុងការបញ្ចូលទឹកឡើងវិញ

3,19 $

ស្វែងយល់បន្ថែមជាមួយ វីអូអូហូសៀវភៅណែនាំហ៊ីសំណួរគេសួរញឹកញាប់

ផ្នែកបន្ថែមរុញ - ណែនទៅរវាងទុយោអេចអេចនិងមួកដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការចាក់ទឹកចូលទៅក្នុង DPX និង XD HHO ដែលបំពាក់នៅទីតាំងខាងមុខ។

អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ 13.5 មម; 

អង្កត់ផ្ចិតខាងក្នុង 8 មម; 

ប្រវែង 36 មម;