រំលងទៅមាតិកា

HHO hose push-n-go OD 8mm x ID 5mm 1meter

1,70 $

HHO hose push-n-go សម្រាប់ម៉ាស៊ីនភ្លើង HHO KIT X-CELL HHO

អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ 8 មម; 

អង្កត់ផ្ចិតខាងក្នុង 5 មម; 

ប្រវែង 1 ម៉ែត្រ;