រំលងទៅមាតិកា

Push-n-go Cap OD ៨ ម។ មមានភាពងាយស្រួលក្នុងការចាក់ទឹកចូលក្នុង HHO KITs

1,75 $

ស្វែងយល់បន្ថែមជាមួយ វីអូអូហូសៀវភៅណែនាំហ៊ីសំណួរគេសួរញឹកញាប់

ជំរុញ - ណែនហ្គោលអូម ៨ មមដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការចាក់ទឹកចូលទៅក្នុងឧបករណ៍ DPX និង XD HHO ដែលបំពាក់នៅទីតាំងខាងមុខ។

អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ 8 មម; 

ប្រវែង 35 មម;